Bostøtte
Støtte i eget hjem

SoSu Vikaren dækker opgaver efter servicelovens §85 & §52. Vi tilbyder bostøtte i eget hjem, hvor borgerens ressourcer og behov altid er udgangpunktet.

Billede af en boligblok med nybyggede lejligheder

Bostøtte i dit eget hjem?

Bostøtte i eget hjem er for borgere med betydelig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. I henhold til servicelovens §85 har borgere i denne gruppe ret til støtte af forskellig karakter. Støtten kan bestå i alt fra omsorg, udvikling af færdigheder, hjælp til økonomihåndtering eller hjælp til praktiske gøremål.

Hos SoSu Vikaren tager vi altid udgangspunkt i den enkelte persons behov, når vi tilrettelægger forløbet. Og med et korps af fagligt stærke og kompetente vikarer, leverer vi menneskelig og tillidsfuld støtte i eget hjem.  

Vores største ønske er at hjælpe med at skabe tillid, tryghed og stabilitet hos borgeren og bidrage til det gode liv de har ret til.  

Hvilket formål
har bostøtte?

Vi tager altid afsæt i borgerens historie og baggrund når vi tilbyder bostøtte i eget hjem. Formålet med bostøtten er, at borgeren udvikler, eller som minimum bibeholder sin hverdag, færdigheder og livskvalitet.  

Sammen med borgeren og deres sagsbehandlere sætter vi altid klare mål og rammer for indsatsen. Den hviler på de opstillede handleplansmål fra kommunen, men også på en konkret vurdering af den enkelte persons behov og ressourcer.

På den måde sikrer vi, at vi skaber tillid, at borgeren fortsat er motiveret og at en værdig og meningsfuld hverdag bevares.

To mænd der har en hyggelig samtale
Person hjælper anden person med indkøbene.

Hvem kan få bostøtte
i eget hjem?

Der kan være flere grunde til at man får tilkendt bostøtte. Det kan skyldes både fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og sociale problemer, fælles er dog at man har et ønske om at blive i eget hjem. Det kan dreje sig om borgere med alkohol- eller rusmiddel afhængighed, sociale problemer eller sindslidelser.

Vores vikarer har alle forskellige erfarringsbaggrunde og har en bred vifte af kompetencer inden for det socialpædagogiske og sundhedsfaglige område. Det betyder at i altid vil møde en pædagogisk vikar med erfaring. vi arbejder derfor også med borgere med flere forskellige problemstillinger.

Fælles er dog, at både forløbet og personalet matches med udgangspunkt i den enkeltes behov.    

SoSu Vikaren sætter  mennesket i fokus

Hos SoSu Vikaren sætter vi altid de borgere vi er berøring med i centrum. For os er det vigtigt at skabe en tillidsfuld relation, da vi tror at det giver de bedste resultater og oplevelse for alle parter. Det er en prioritet for os, at ansætte personale der er uddannet og har en bred erfaring inden for deres fagområde.

Vi ved at bostøtte handler om, at give den enkelte person de rette vilkår og forudsætninger for at kunne mestre sit liv. Med os vil i opleve at få en partner, der vægter menneskelig og faglig omsorg højt. Vi har bred erfaring med forskellige typer af opgaver indenfor Servicelovens §85. Vi ved hvor vigtigt samspillet mellem borger og vikar er, derfor vægter vi højt at matche vores vikarer med den rette opgave og borger, så alle parter får den bedste oplevelse af forløbet.  

Hus nøgler der ligger på en bordpladeBillede af en mand og dame der taler sammen mens de kører på el-løbehjul

Hvilken hjælp kan man få når man er tildelt bostøtte?

Som nævnt ovenfor så planlægges plejen og hjælpen altid efter den konkret borgers behov og ressourcer. Støtten kan være hjælp til en række forskellige ting:

  • Støtte til parktiskegøremål.
  • Hverdagens gøremål, struktur, økonomistyring og lign.
  • Kontakt myndigheder, kommunen, læger, psykiatrien mm.
  • Hjælp til deltagelse i samfundslivet og sociale netværk.
  • Deltagelse og støtte til møder, hvor borgeren har brug for dette.
  • Ifølge servicelovens §85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  
Få din hjælp i dag

Har du stadig spørgsmål om §85 bostøtte?

Tøv ikke med at kontakte os, vi svarer med glæde på alle de spørgsmål der skulle være. Vi kan også tage en uforpligtende snak over en kop kaffe, så vi sammen kan finde den løsning der passer bedst til din situation.  

Tak for din henvendelse - vi vender hurtigst muligt tilbage 😁
Hovsa! Noget gik galt, prøv igen 🛑