Retningslinjer for ansatte ved SoSu Vikaren

Om du er ny vikar, eller har været hos os i mange år, er det vigtigt at du har sat dig grundigt ind i vores retningslinjer. De danner grundlaget for, at vi som vikarbureau og vikarer, kan yde den bedste service til vores kunder og borgere.  

Retningslinjer

1. Etiske retningslinjer

Når du er vikar for SoSu Vikaren, er det vigtigt, at du er bevidst om, at du kommer som gæst i borgerens/børnenes hjem. Når du er alene med borgeren, henviser vi til nedenstående etiske regler:

 • Vis respekt for borgeren/barnet i dine holdninger og handlinger
 • Erkend og vedkend dig det etiske, faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger
 • Anvend din faglighed, din undring, mod og omtanke
 • Bidrag til et godt arbejdsmiljø og støt dine kolleger i vanskelige situationer. Udvis respekt i samarbejde med alle faggrupper. I tilfælde af interessekonflikt, skal hensynet til borgerens/barnets tarv varetages
 • Medvirk til at udvikle faget og værne om dets troværdighed
 • Medvirk til. at borgeren/barnet modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte borgers/barns ønsker, behov og livssituation
 • Arbejd for at borgeren/barnet bevarer sin værdighed og integritet
 • Beskyt borgeren/barnet mod krænkende handlinger - også i situationer, som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning
 • Varetag altid borgerens/barnets tarv i tilfælde af loyalitetskonflikter mellem ansættelse stedets forhold og muligheden for at udføre forsvarlig pleje.
 • Din tavshedspligt påbyder dig altid at beskytte fortrolige oplysninger om borgeren
 • Vis respekt og omsorg for pårørende. Hvis der opstår interessekonflikt mellem borgeren og pårørende, skal borgerens tarv varetages
 • Etiske regler tilgodeser den respekt, lydhørhed, tolerance og empati, som er nødvendig i dialogen med borgeren. Det er et grundlag for et ligeværdigt møde mellem borgeren/barnet og vikaren.

2. Dokumentation

Du skal som vikar hos SoSu Vikaren medvirke til en fyldestgørende dokumentation i dit arbejde, så det personale, som overtager ansvaret efter dig, kan videreføre plejen og omsorgen kontinuerligt og målrettet.

Den specifikke dokumentation skal synliggøre, at borgerens behov er systematisk vurderet, planlagt og evalueret således, at kvaliteten, kontinuiteten og sikkerheden i plejen er optimal. Borgeren skal være i centrum.  Borgerens potentielle og/eller aktuelle problemer og behov for pleje og det som er udført af dig skal dokumenteres.

Borgerens/barnets tilstand, situationsstatus og kort- og langsigtede planer skal følges. Udviklingen i tilstand, situationsstatus og planer skal dokumenteres. Overordnede retningslinjer og procedurer for plejen skal være synlige dokumentationen. Det dokumenterede skal samlet set være med til at sikre, at du altid yder en kvalificeret pleje. Husk din signatur med fulde navn og bureau, forbindelse med din skriftlige dokumentation.

3. Arbejdsskader

Skulle du være så uheldig at pådrage dig en arbejdsskade (stik på kanyle, fald, blive inficeret el.lign.) under vikariatet, skal du anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen, hvilket gøres ved straks at udfylde en anmeldelsesblanket. Den forefindes hos arbejdsgiveren. Du er automatisk forsikret af den kommune, du vikarierer i.

Har du pådraget dig en arbejdsskade, skal du sørge for at anmelde skaden straks til din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Arbejdsgiveren er den kommune/lokalcenter, hvor du har din vagt i. Arbejdsskadeblanketten skal udfyldes straks. Kontakt samtidig SoSu Vikaren om skaden. Arbejdsskadeforsikringen dækker pludseligt opståede skader, men også erhvervssygdomme, som kan være opstået på grund af længere tids påvirkning af f.eks. dårlige arbejdsforhold. Dog er det ikke alle erhvervssygdomme, som er anerkendt som sådanne, så i tilfælde af, at du har pådraget dig en erhvervssygdom, som ikke er anerkendt, skal det først vurderes i Erhvervssygdomsudvalget, om den konkrete sygdom kan godkendes som en erhvervssygdom.

Den vigtigste betingelse for at opnå erstatning for en arbejdsskade er, at der er sammenhæng i årsagen mellem skaden eller lidelsen, og påvirkningerne fra arbejdet. Det er netop denne årsagssammenhæng, som ofte giver anledning til tvister og uklarheder.

Udover erstatning fra arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, kan det også undersøges, om der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgivers side. Er dette tilfældet, kan der søges om yderligere erstatning fra arbejdsgiver og/eller dennes erhvervsansvarsforsikring.

Udover at søge erstatning for din arbejdsskade hos din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring skal du også huske at anmelde skaden til din private ulykkesforsikring, hvis du har en heltidsulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan nemlig sideløbende med arbejdsskadeforsikringen dække visse erstatningskrav. Hvis du er i tvivl om noget, så skal du bare ringe til os på tlf. 51410202

4. Medicinhåndtering

Som vikar fra SoSu Vikaren må du håndtere medicin efter dit individuelle uddannelsesgrundlag. Hvis du er i tvivl, kontakt medicinansvarlig på stedet, eller spørg borgeren.

5. Uniformsetikette og hygiejne

Når du arbejder for SoSu Vikaren, skal du fremtræde således:

 • Vis respekt for borgeren/bRent og præsentabelt tøj. Du skal fremstå professionel i din påklædning. Bærer du nederdel eller shorts, skal disse gå til knæet eller derunder. Stramtsiddende tøj, for korte og nedringede bluser er ikke tilladt. Blusen skal være kortærmet eller må kun gå til albuen. Det er ikke tilladt med langærmede uldtrøjer, når man er i kontakt med borgerne. Du skal skifte arbejdstøjet dagligt og ved tilsmudsning. Vi opfordrer til at du altid har et sæt rent tøj med i dine vikariater i tilfælde af tilsmudsning.arnet i dine holdninger og handlinger
 • Dit fodtøj skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dvs.  flade sko, sportssko, sandal mv.
 • Armbåndsur, ringe, smykker er ikke tilladt.  Der tillades ørestiks, korte øreringe og korte halskæder, der ikke kan komme i kontakt med borgeren. Langt hår skal sættes op eller samles i nakken med en elastik eller hårklemme.
 • Neglene skal være kortklippede og uden neglelak.  Kunstige negle må ikke benyttes.
 • Diskret brug af parfume.
 • På de fleste plejecentre samt i hjemmeplejen, udleveres arbejdstøj.

6. Identifikation

Hav altid identifikationskort fra SoSu Vikaren på dig med et tydeligt og opdateret foto, når du besøger borgerne. Det er din pligt at få et nyt identifikationskort hos os, hvis du ændrer udseende i tydelig grad, ændrer navn eller mister det.

7. Forsinkelser før vagten

Præcision og fremmøde i god tid er vigtigt, så du ankommer roligt og ustresset til arbejdsstedet og borgeren. Såfremt du er forhindret i at møde til tiden, bedes du kontakte SoSu Vikaren øjeblikkeligt på tlf. 51410202 både hverdage, weekender og helligdage. Vi kontakter da kunden og orienterer om forsinkelsen.

8. Gaver

Det er ikke tilladt vikarer hos SoSu Vikaren at modtage gaver fra borgerne. Hverken pengegaver eller gaver af værdi. Bagatelgrænsen er et lille stk. chokolade eller et æble fra æbletræet i haven.

9. Evaluering af dine vagter

Vores mål er at have en realistisk kvalitetssikring. Evalueringer fra vores kunder og fra dig er med til at sikre, at dine kompetencer matcher de konkrete vikariater. Det er vigtigt for os, at både du og borgeren føler det er det rette match. Din tilbagemelding efter endt vikariat er derfor værdifuld for os.  Send os gerne evalueringer løbende på mail: kontakt@sosuvikaren.dk

10. Mobiltelefon

Skal være på lydløs. Private telefonsamtaler skal holdes til akutte situationer: Barns sygdom og lignende.

11. Social media

Værn om dit arbejdsliv og din tavshedspligt på sociale medier. FOA har i fagbladet nr. 7 2013 givet følgende gode råd: Facebook m.fl. er et offentligt medie hvor billeder og kommentarer let spredes via dine venner og venners venner

 • Videregiv aldrig fortrolige oplysninger om borgerne, arbejdsstedet eller kollegaerne på Facebook
 • Undgå brokkerier, kritik og sladder af/om kolleger og arbejdsgivere på din FACEBOOK.
 • Spørg om lov før du lægger billeder på FACEBOOK af kolleger, borgere og arbejdspladsen.
 • Sæt din privatindstilling til, at du skal godkende billeder andre har tagget dig på (knyttet dit navn til) før de lægger det ud.
 • Sæt eventuelt dine indstillinger, så du ikke er søgbar på Google.

12. Lønudbetaling

Der er lønudbetaling fredag i ulige uger.

13. Arbejdsvilkår og -bestemmelser

Hos SoSu Vikaren har vi lagt os op ad Dansk erhvervs landsoverenskomst, for social og sundhedsvikarer samt pædagoger, og overholder derfor gældende retningslinjer for at passe på vores medarbejdere.

14. Kalender

Du kan indtaste dine vagtønsker på hjemmesiden, med dit vikarlogin. Hold den gerne opdateret.  Du vil herefter blive kontaktet når der er en vagt, der matcher dine kompetencer. Det er dit ansvar at møde rettidigt og på det korrekte mødested. Hold venligst din kalender opdateret😊

15. Arbejdstidsregler

Aflysning og ændring af vagter Alle vagter for timelønnede ansatte i en planlagt turnus kan omlægges til andre vagter senest 4 timer før vagtens start, hvis for eksempel vikarbehovet er større i andre vagter. Vikaren anmodes om at vise størst mulig fleksibilitet og villighed til at dække vagter med for lidt personale i belastede vagter. Annullering senere end 4 timer før vagtens start medfører, at vikaren har ret til løn for halvdelen af vagtens længde.

SSA+SSH
- Hverdage er fra mandag morgen dagvagt til og med aftenvagt fredag.
- Aften/nat tillæg ydes fra kl. 15-07
- Weekendtillæg ydes fra fredag nattevagt, til nattevagten slutter mandag morgen.
- Helligdagstillæg ydes hvor mere end halvdelen af timerne falder på søgnehelligdagen.

Pædagog
- Aften/nat tillæg fra kl. 17-06
- Lørdagstillæg fra 00:00-24:00
- Søndagstillæg fra 00:00-24:00

16. Skatteforhold, skattekort

Vi indhenter dine skatteoplysninger. Vi anvender som hovedregel bikort. Skal vi anvende dit Hovedkort skal dette aftales med os.

17. Sygdom

Bliver du syg og er nødsaget til at udeblive fra en vagt eller flere vagter, skal du straks kontakte os telefonisk på tlf. 51410202, før vagtens start. Der gives ikke løn under sygdom. Sygemelding kan ikke ske på sms.

18. Transport

Du skal selv indberette din kørsel til SKAT- Vi tilbyder ikke skattefri kørselstillæg.

19. Alkohol og narkotika politik

Alkoholindtagelse samt indtagelse af narkotika er ikke tilladt under arbejdets udførelse. Møder du op til en vagt i beruset eller påvirket tilstand, bliver du øjeblikkeligt afskediget

20. Medicin - dit eventuelle behov

Det er ikke tilladt at tage medicin fra borgeren til eget forbrug ex. en hovedpinepille. Har du en kronisk lidelse såsom astma, diabetes eller lignende, skal du medbringe tilstrækkelig medicin i dine vagter.

21. Tyveri

Det er kriminelt at stjæle penge, ejendele m.v. fra borgerne. Politiet vil straks blive involveret, hvis noget sådan skulle ske. Stil dig aldrig i en situation, hvor du kan blive mistænkt for tyveri.

22. Misligholdelse af kontrakt og samarbejdsaftaler

Påtale fra de ansvarshavende i kommunerne om vikarers overskridelse af faglige kompetencer og/eller uansvarlige handlinger, der sætter borgerens liv i fare, medfører øjeblikkelig afskedigelse. Udebliver eller afbryder du aftalte vikaropgaver og vikarperioder, ophører samarbejdet ligeledes øjeblikkeligt.

23. Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt os. Vagttelefonen 51410202 er åben, alle ugens dage fra 06.00-24.00