Håndtering af persondata - samarbejdspartnere

Du kan herunder læse, hvordan vi håndterer persondata i forhold til de borgere, vi er i berøring med. Har du brug for at tale med os om nedenstående er du velkommen til at kontakte os

Illustration af computer med dokumenter åbnet på skærmen

Håndtering af data


Dataansvarlig
Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

SoSu Vikaren
Vendersgade 1H, 1.tv.
7000 Fredericia
Tlf. 51410202
CVR-nr. 41673435

www.sosuvikaren.dk
Mail:
kontakt@sosuvikaren.dk

Fælles dataansvarlig

Michella Meyer
Nellikevej 12
7000 Fredericia
Tlf. 51410202
kontakt@sosuvikaren.dk

Den dataansvarlige repræsentant
Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Joe Domino

Formål
Hvis du kan betragtes som kunde ved SoSu Vikaren ApS, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er f.eks. navn, arbejdsplads og kontaktoplysninger.Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger. Vi stræber derfor altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. For at leve op til dette arbejder vi med en række tiltag.

Samarbejdspartnere
Vi får dine oplysninger fra dig selv, når du kontakter os vedrørende en konkret sag eller fra din kollega, hvis vi skal arbejde sammen om en borger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, mobilnummer samt kommunen du er ansat i, din titel og afdeling.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra.

Persondata udenfor EU
Vi og vores primære systemleverandør, har ingen persondata liggende uden for EU.

Sletning
Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger, så længe vi har et samarbejde. Hvis vores samarbejde ophøre sletter vi dine oplysninger efter senest 5 år.

Vi opbevarer muligvis dine oplysninger på baggrund af et andet formål. Vi vil derfor gøre dig opmærksom på, at vi kan have andre slettefrister til dine oplysninger.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine perssondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. Vores systemer er ligeledes beskyttet mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Dine rettigheder
Du har ifølge den europæiske forordning om datasikkerhed (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Adgang: Du har ret til, at få information om hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. For at sikre at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. Såfremt du ønsker at få udleveret dine personoplysninger skal du skrive til kontakt@sosuvikaren.dk

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afleveret til os med henblik på, at du kan give dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt, de oplysninger du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:
- Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
- Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
- Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
- Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Indsigelse mod interesseafvejning: I det tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger i henhold til en interesseafvejning som lovligt grundlag, har du ret til at gøre indsigelse i forhold til en konkret behandling af personoplysninger.

Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du er imod behandlingen eller du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger fejlagtigt. Begrænsning gælder i sådanne tilfælde under undersøgelse af din begæring og resultatet er at behandling sættes på pause.

Klager: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Mere information

Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte kontakt@sosuvikaren.dk
Du kan finde mere information om persondatalovgivningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Til forsiden