Hygiejne i primærsektoren

Kursusudbyder:

Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus om Hygiejne i Primærsektoren er en essentiel del af indsatsen for at mindske forekomsten af sygehusinfektioner. I alle hjørner af sundhedsvæsenet, både på sygehuse og i primærsektoren, er det af afgørende betydning at forebygge sygehusinfektioner. Kursets mål er at etablere en fælles viden om hygiejne på tværs af institutioner, der giver hver enkelt enhed et solidt fundament at arbejde ud fra. Dette fremkalder en dybdegående refleksion om, hvordan man bedst muligt kan opretholde en høj hygiejnestandard i primærsektorens enheder. Fokus for kurset er rettet mod strategier til at forhindre spredning af smitte i hjemmemiljøet. Dette inkluderer metoder til organisering af arbejdsopgaver, tydelig afgrænsning mellem rene og potentielt urene opgaver samt træning i at træffe de optimale hygiejneforanstaltninger i forskellige arbejdssituationer. Ved at deltage i kurset får du redskaberne til at træffe informerede beslutninger om hygiejne, der vil skabe sikkerhed og beskyttelse i primærsektorens institutioner.

Link til kurset:

Du finder kurset via dette link

Indhold og varighed:

Kursets varighed er ca. 2 timer. Det er opbygget med en introduktion efterfulgt af 7 moduler, samt en afslutning. Det er muligt at forlade kurset undervejs og fortsætte hvor du var kommet til efterfølgende.