Sundhedsfaglige opgaver på botilbud og opholdssteder: Hvad er din rolle?

Sundhedsfaglige opgaver på botilbud og opholdssteder kan være komplekse opgaver, der kræver samarbejde og tydelig opgave- og ansvarsfordeling. I dette indlæg vil vi se nærmere på, hvad sundhedsfaglige opgaver på botilbud og opholdssteder indebærer, og hvad din rolle er som medarbejder.

Forskelligartede opgaver

De sundhedsfaglige opgaver på enten et botilbud, eller opholdssted, kan være forskelligartede og omfatter en bred vifte af aktiviteter, herunder: Medicinhåndtering, Sundhedsfaglig pleje og behandling, Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning, Sundhedsfaglig dokumentation. Opgaven er kompleks, da den bevæger sig på tværs af pædagogiske og sundhedsfaglige forståelser. Det stiller krav til, at medarbejdere med forskellige faglige baggrunde kan samarbejde og koordinere deres indsats.

Din rolle som medarbejder

Uanset om du har en sundhedsfaglig baggrund eller ej, vil du ofte på et botilbud eller opholdssted have en rolle i de sundhedsfaglige opgaver. Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, har du det primære ansvar for den sundhedsfaglige pleje og behandling af beboerne. Du har også ansvaret for at vejlede og rådgive dine kollegaer om sundhedsfaglige spørgsmål. Hvis du ikke har en sundhedsfaglig baggrund, har du ansvaret for at støtte beboerne i deres egenomsorg og for at være opmærksom på eventuelle sundhedsmæssige problemer. Du har også ansvaret for at samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

Katalog fra LOS

LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) har udarbejdet et katalog med konkrete anbefalinger til, hvordan du som medarbejder, uanset faglighed, kan sikre kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde på tilbuddet. Kataloget er lavet i to versioner: En til dig, der har sundhedsfaglig baggrund og en til andet personale. Kataloget kan give dig et overblik over de vigtigste opmærksomhedspunkter i dit arbejde, samt forslag til, hvordan du meningsfuldt kan inddrage dine kollegaer i varetagelsen af de sundhedsfaglige opgaver.

Du finder kurset her.

September 29, 2023