Jobbet som pædagogvikar

Michella Meyer
19/2/2024

Introduktion

Vil du gøre en forskel i menneskers liv? Samtidig med at du har et meningsfuldt og afvekslende arbejdsliv, hvor du hver dag kan bidrage til at skabe en bedre hverdag for børn, unge og voksne med forskellige behov? Så er jobbet som pædagogvikar måske noget for dig.  

Pædagogvikarer spiller en vigtig rolle i at opretholde kvaliteten i det pædagogiske arbejde og skabe kontinuitet for børn og voksne. Når det faste personale er væk, er det pædagogvikarer, der hjælper med at skabe en tryg og genkendelig hverdag med aktiviteter, leg, læring og omsorg.

I dette indlæg kan du læse mere om, hvad jobbet som pædagogvikar indebærer, hvordan man får jobbet, hvad lønnen er og hvordan du finder stillinger som pædagogvikar.  

Hvad laver en pædagogvikar?  

Som pædagogvikar vil du typisk have de samme arbejdsopgaver som fastansat personale. Jobbet som pædagog spænder bredt over mange forskellige typer opgaver – den vigtigste opgave er dog at sikre et trygt og lærerigt miljø for børn, unge og voksne i forskellige pædagogiske institutioner.

Der bruges i dag vikarer i de fleste pædagogiske intuitioner, dvs. At det er muligt at få arbejde i bl.a. børnehaver, vuggestuer, SFO’er, skoler, bosteder og andre steder, hvor der er en pædagogiske opgave.  

Det betyder også, at dine opgaver som vikar kan variere meget afhængigt af, hvor du får vikariater, hvilket bidrager til et afvekslende arbejdsliv. Nogle af de opgaver, du typisk vil støde på, er f.eks.  

  • Planlægning og gennemføring af pædagogiske aktiviteter
  • Medskabelse af et trygt miljø  
  • At støtte og vejlede børn, unge og voksne i deres daglige trivsel og udvikling  
  • Observering og dokumentering  
  • Deltagelse i teammøder og samarbejde med kollegaer og forældre

Hos SoSu Vikaren har vi primært arbejdsopgaver indenfor den socialpædagogiske verden og har primært opgaver på bosteder for børn, unge og voksne med særlige behov. Derudover dækker vi bostøtteopgaver efter servicelovens §85.  

Hvordan får man et job som pædagogvikar?

Der findes flere forskellige indgangsvinkler til et job som pædagogvikar. Du kan vælge at kontakte de institutioner, du ønsker at arbejde for, for at se, om de har nogle ledige vikarstillinger. På forskellige jobportaler, som f.eks. Ofir og Jobindex, bliver der ofte opslået vikariater.

Selvom det er to gode veje til et job som vikar, er det trods alt også omstændige processer. En af de nemmeste måder at komme ind i vikarverdenen går igennem et vikarbureau som os. Hos de fleste vikarbureauer tilmelder du dig en vikarbank, og når bureauet så har et vikariat, der matcher dine kompetencer, vil du få opgaven tilbudt. Det giver en stor frihed for dig som vikar, med mulighed for at vælge og fravælge opgaver, så det passer ind i dit personlige skema.

Der findes vikarbureauer i forskellige størrelser, fra bureauer, der dækker hele landet, til bureauer, der er lokale eller dækker mindre områder. Nogle tilbyder opgaver til mange forskellige professioner, hvor andre er specialiserede inden for enkelte eller få fagområder.

Hos SoSu Vikaren er vi specialiserede i det sundhedsfaglige og socialpædagogiske område. SoSu Vikaren ejes af Michella Meyer, der har 15 års erfaring som både pædagog og social- og sundhedsassistent. Ønsket har altid været at skabe et bureau, der gør en forskel for både borgeren, men også vikarerne, og vi sætter en ære i at være et mindre vikarbureau. På nuværende tidspunkt dækker vi områderne Sønderjylland, Fyn og Midtjylland, hvor vi også tilbyder vagter til vores pædagogiske vikarer.

       

Er der nogen krav til at blive ansat som pædagogvikar?

Som udgangspunkt kræver det ingen uddannelse at blive ansat i et pædagogisk vikariat. De fleste steder vil dog kræve, at man har en uddannelse som pædagog, pædagogisk assistent eller at man har mange års erfaring i at arbejde med børn, unge eller voksne i en pædagogisk kontekst.

Hos SoSu Vikaren stiller vi høje krav til vores vikarer, og vi lægger stor vægt på, at vi kan tilbyde vores kunder fagligt stærke vikarer inden for alle vores områder. Det betyder også, at hvis du søger en stilling hos os, ser vi helst, at du har en pædagoguddannelse, pædagogisk assistentuddannelse eller mange års erfaring med pædagogisk arbejde. På den måde sikrer vi, at der er tillid og tryghed mellem kunde, vikar og vikarbureau.

Fordelene ved at arbejde som pædagogvikar?

Fleksibilitet

Som pædagogvikar har du stor fleksibilitet i arbejdstiden. Du kan ofte selv tilrettelægge din arbejdstid fra uge til uge, så det passer med dine øvrige gøremål og planer. Dette giver dig friheden til f.eks. at passe et studie, arbejde koncentreret i kortere perioder for at kunne holde længere perioders ferie, supplere med arbejde ved siden af eller en helt fjerde ting, du tænker, vil give frihed i dit liv. Du er heller ikke bundet til én bestemt arbejdsplads, men kan skifte mellem forskellige institutioner.

Få erfaring på tværs af institutioner

Ved at arbejde på forskellige institutioner får du mulighed for at opnå erfaring med mange forskellige typer af mennesker, aldersgrupper og pædagogiske tilgange. Dette giver en bredere erfaring end ved kun at arbejde et sted. Samtidig får du et stort netværk på tværs af institutionerne.

Prøve forskellige arbejdsmiljøer af

Som vikar kommer du rundt på mange institutioner og får dermed mulighed for at prøve mange forskellige arbejdsmiljøer af. Dette giver et godt indblik i, hvilken form for institution, aldersgruppe og pædagogisk tilgang du trives bedst med. Erfaringen kan hjælpe med at kvalificere dit valg, hvis du på sigt søger fastansættelse et sted, eller finde præcis den gren af pædagogikken, der giver mest mening for dig.

Ulemper ved at være pædagogvikar

En af de største ulemper ved at være pædagogvikar er den usikkerhed, der kan være omkring timetal og indkomst. Som pædagogvikar er du typisk tilknyttet flere institutioner, og du får tilbudt vikartimer fra dag til dag. Det betyder, at du ikke nødvendigvis har en fast ugentlig arbejdstid eller indkomst.

En anden ulempe er, at du som pædagogvikar kan have svært ved at blive en del af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. Når du kun er på en arbejdsplads i kortere perioder, kan det være svært at lære kollegerne rigtig godt at kende og blive en integreret del af teamet.

Så selvom jobbet som pædagogvikar har mange fordele i form af frihed og fleksibilitet, er der også visse ulemper, du bør overveje, inden du søger ind i faget. Usikkerhed om timetal, manglende kollegaskab og begrænset indflydelse er typiske udfordringer for pædagogvikarer.

Vi gør dog hvad vi kan hos os, for at forhindre eller begrænse disse ulemper for dig som vikar. Det gør vi ved at matche den enkelte vikars kompetencer, med de opgaver vi får ind. På den måde sikrer vi os, at det er et match både fagligt og menneskeligt. Derudover gør vi alt for, at vores vikarer, så vidt som muligt bliver sendt ud til opgaver på de samme institutioner gentagne gange. På den måde kommer de mere naturligt til at indgå i det faste personales daglig, og vil blive et kendt ansigt på institutionen blandt både personale og borgere.  

Vi ønsker også at fremme det kollegiale fællesskab, vores vikarer imellem. Det gør vi bl.a. ved at afholde personalefrokoster, på vores kontor i Fredericia, flere gange i løbet af året, og her er alle vores vikarer velkomne. På den måde har vikarerne, og vi, mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af fagområder og regioner. Det giver vores vikarer en god mulighed for at skabe et kollegialt bånd med hinanden.      

Hvad får en pædagogvikar i løn?

Lønnen som pædagogvikar vil variere afhængigt af, hvilken erfaring du har, dit uddannelsesniveau samt den specifikke institution. Vi aflønner altid vores vikarer efter den gældende overenskomst, på det givne faglige område. Hos os har vi lønudbetaling hver 14. Dag.

Hvordan er det at arbejde hos SoSu Vikaren  

Som nævnt stiller vi hos SoSu Vikaren store krav til vores vikarer. Det gør vi for at sikre vores kunder et højt fagligt niveau. Til gengæld har vi også en anden, og mere menneskelig tilgang til vores vikarer. Vi er et lille, nærværende bureau, som sætter en ære i at være en personlig arbejdsplads, hvor vi gør meget ud af at matche den enkelte vikar, med de opgaver der passer til de kompetencer man har. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere ikke føler sig som et nummer i rækken, men en som en del af bureauet. Derfor afholder vi også flere gange årligt frokoster på kontoret i Fredericia, hvor alle vores vikarer er velkomne til at deltage. Vores dør eller telefon er altid åben for både faglig sparring, men også en personlig snak om løst og fast. En af de vigtigste opgaver for os er, at vores vikarer føler sig som en del af SoSu Vikarens familie.

Her er man synlig. Vikarbureauet er synligt. Hvis jeg har haft en dårlig oplevelse, vender de tilbage og følger op på det. De kender mig og de kender borgeren jeg er hos. Man er netop ikke bare et nummer i rækken.”  

Malene, Sygeplejerske  

Opsummering

At arbejde som pædagogvikar kan være et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at arbejde med mennesker i mange forskellige sammenhænge.

Du vil være med til at skabe trygge rammer og udviklende læringsmiljøer for børnene og voksne, samtidig med at du får erfaring med pædagogisk arbejde. Det kræver engagement, tålmodighed og evnen til at skabe relationer.

Du vil opleve et arbejdsliv med stor frihed, og mulighed for at planlægge din egen hverdag. Trives du med afveksling og ønsker du erfaring indenfor det pædagogiske felt, kan jobbet som pædagogvikar være et godt springbræt.  

Så ta’ springet i dag og bliv en del af Danmarks bedste vikarbureau! (Hvis vi selv skal sige det) Se vores ledige stillinger via linket.

Michella Meyer
SoSu Vikaren
Tilbage til oversigt